​การจัดส่งเครื่องนวด

 • ทางร้านจะจัดส่งสินค้าภายใน 14.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ จึงรบกวนให้คุณลูกค้าทำรายการสั่งซื้อและแจ้งยืนยันชำระเงินก่อนเวลา 13.30 น.หากเกินกำหนดเวลาทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป
 •  หากคุณลูกค้าไม่สะดวกรับสินค้าที่บ้าน กรุณาแจ้งทางร้านล่วงหน้า ท่านสามารถขอรับสินค้าที่ไปรษณีย์สาขาใกล้บ้าน โดยนำเลขพัสดุ EMS แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เพื่อรับสินค้าได้
 • ทางร้านจะส่งสินค้าไม่เกิน 3วันทำการ ยกเว้นสินค้าหมด

ข้อตกลง

 • สินค้าที่จัดส่งไป ได้จัดส่งไปที่ชื่อ และที่อยู่ ที่ลูกค้าได้เป็นผู้ระบุ หากเกิดเหตุการณ์ลูกค้าระบุชื่อผู้รับผิด หรือที่อยู่ผิด ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • ในกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จัดส่งไปตามที่อยู่ที่ระบุ และไม่มีผู้รับพัสดุ สินค้าจะถูกส่งไปที่ไปรษณีย์สาขาใกล้บ้านท่าน ให้ลูกค้าไปติดต่อขอรับได้ที่ไปรษณีย์ โดยแจ้งหมายเลข EMS ต่อเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขการรับประกันและการบริการ

 1. คุ้มครองการรับประกัน 35 วัน  นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้ากับทางร้าน
 2. ผลิตภัณฑ์ของร้านจะได้รับการประกันในกรณีชํารุดบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น บริษัทฯจะไม่รับ ประกันสินค้าในกรณีที่เกิดเหตุดังนี้
 • การชํารุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ไฟฟ้าตก ไฟเกิน น้ำหกใส่ การขนส่ง เป็นต้น
 • การติดตั้งหรือการใช้งาน การซ่อมแซมด้วยตัวลูกค้าเอง มีการงัดแงะหรือไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
 • ความประมาทซึ่งเป็นผลทําให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่างๆ
 • การซ่อมแซมแก้ไข ดัดแปลงตัดต่ออุปกรณ์ที่ผิดไปจากมาตรฐานเดิม หรือถูกดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ใช่ช่างซ่อมของทางร้าน
 • ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลงต่างๆ
 • ไม่มีหลักฐานวันที่ยืนยันในการซื้อสินค้า

การเปลี่ยนและขอคืนสินค้า

 • ให้ลูกค้าส่งสินค้ากลับคืนมาในสภาพเดิม (ลูกค้าต้องออกค่าจัดส่งเอง) ไม่มีการแกะ งัดแงะ หรือแตกหักบุบสลายใดๆ เมื่อทางร้านได้รับสินค้าที่มีปัญหาแล้ว จะรีบตรวจสอบและทำการแก้ไขให้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น หากอยู่ในการรับประกัน